“Prije par godina udario mi grom u kuću…”

ii4

Prije par godina udario mi grom u kuću. U tom momentu sam bio za kompjuterom koji je stradao
od udara groma. Prilikom tog udara, ja sam se samo bacio na pod, i uhvatio se za glavu.
Neposredno nakon toga u sobu ulazi starija sestra, plače za kompjuterom, za njom tata ulazi u
sobu i galami jer ko zna šta je još stradalo prilikom udara groma, niko nije obraćao pažnju na to
što ja ležim na podu, možda živ, možda mrtav. I nakon par sekundi, pojavljuje se mama u sobi.
Stala iznad mene i poče da jauče jer je mislila da sam poginuo. I od tad znam sigurno da me
jedino ona voli.

PROČITAJTE  "Moj djed je upravo otišao na pedesetogošnjicu mature..."

ii44

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *